Les obres d’ampliació del cementeri ja han finalitzat!

▪️Amb aquesta primera fase, l’Ajuntament preveu que cobrirà les necessitats del poble per als deu anys vinents.

▪️Al passat plenari, la corporació municipal va aprovar l’adquisició de la parcel·la contigua, per tal de continuar amb les següents fases d’ampliació durant els pròxims anys.