PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern municipal. Assumeix de manera directa la representació de la col·lectivitat i en el seu nom decideix sobre les qüestions més importants i transcendents del Govern.

Està integrat per l'alcaldessa i 12 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

L'actual corporació municipal es va constituir el dia 15 de juny de 2019 i està integrada per: