DNI A BENIGÀNIM

Si vols traure't el DNI per primera vegada o renovar-te'l, pots fer-ho a Benigànim, gràcies al servei de DNI de la Policia Nacional que visita periòdicament l'Ajuntament de Benigànim.

Per a poder sol·licitar la RENOVACIÓ o PRIMERA INSCRIPCIÓ del DNI s'ha d'acudir a l'Ajuntament o telefonar al 96/2920002.

Documentació que cal aportar:

Renovació del DNI:

- Document Nacional d'Identitat

- 1 fotografia mida de carnet

- 12 €

- Certificat d'empadronament: en cas de canvi de domicili

Primera vegada del DNI:

- Partida de naixement: Jutjat de Pau (pl. Major, 3-baix) Horari: dimarts d'12 a 14 h i de 16 a 18 h i dijous d'11 a 14 h. 

- Certificat d'empadronament: Ajuntament

- 12 €

- 1 fotografia mida de carnet.