Políticas activas de empleo

Centre col·laborador LABORA (Servef) en la intermediació laboral
Per a l'actualització de la demanda d'ocupació (formació, experiència laboral...), renovacions del DARDE i altres consultes relatives a la situació de desocupació.

Oficina ubicada a l'edifici consistorial, plaça Major, 3.

L'Ajuntament de Benigànim compta amb un caixer autoservef perquè la persona interessada realitze diverses gestions amb el Servef.
Foment de l'ocupació agrícola
- Última convocatòria. maig 2020
- Quantitat concedida: 20.009,00€
- Contractació de 6 persones durant 2 mesos i 8 dies a jornada completa
- Quatitat concedida: 8.450,00€
- Contractació de 3 persones durant 1 mes i 28 dies.
Beques. Programa "La Dipu et Beca"
MODALITAT ESTUDIANTS
Programa desenvolupat per l'Ajuntament de Benigànim en col·laboració amb la Diputació de València, mitjançant el qual 5 joves estudiants han pogut posar en pràctica la seua formació acadèmica (1 en oficina administrativa, 1 en àrea d'Urbanisme, 2 en àrea de Cultura i 1 en àrea de Benestar Social), durant 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost.
Última convocatòria: maig 2019
Quantitat concedida: 4.000,00€
Avalem Joves. Contractació de joves qualificats. EMCUJU
- Última convocatòria: maig 2019
- Subvenció rebuda: 34.414,80€
- Contractació de 2 persones titulades universitàries en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport durant 12 mesos a jornada completa
Pla d'Ocupació de la Diputació de València
Subvenció concedida gràcies a la qual s'han contractat 3 persones aturades per al manteniment de parcs, jardins i altres espais públics municipals.
Període: 3 mesos a jornada completa
Inici de les actuacions: 29 de juny de 2018
Quantitat concedida: 11.507,11€
EMCORP. Contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys
Subvenció rebuda: 26.603,26€
Convocatòria: gener 2020
EMCOLD. Pla extraordinari danys per pluges
Subvenció rebuda: 87.232,52 €
Contractació de huit persones, sis peons forestals i dos obrers
Convocatòria: octubre 2019
Més informació d'ofertes de treball, formació, beques... en el facebook de GVASERVEF
http://www.labora.gva.es/es/ofertas-de-empleo-gvajobs