Avís legal

Titularitat del lloc web

beniganim.es, és un domini en internet de titularitat:

Ajuntament de Benigànim

Plaça Major, 3 - CP: 46830
Tel.: 96 2920002
Correu electrònic: beniganim_alc@gva.es

L'Ajuntament, mitjançant aquest espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l'accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si es dona el cas, proporcionats per tercers.

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament o de tercers que han autoritzat el seu ús.

La informació i elements divulgats a través d'aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Industrial i intel·lectual. De tal manera que es prohibeix la seua reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressà de l'Ajuntament.

Termes i condicions d'ús

Es considera usuari del present lloc web qualsevol que accedisca i l'utilitze. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present avís legal i de les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i usos. Els usuaris adquireixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar el que disposa la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d'aquesta un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagen pogut fer terceres persones.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

L'Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que hi aparega o de tancar-lo sense previ avís.

L'Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir a través d'enllaços situats en el lloc web de l'Ajuntament. En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seues pàgines web, l'Ajuntament no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L'Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament, o com a conseqüència d'ajustaments o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substitueix la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en diaris i butlletins oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dona fe de l'autenticitat i del contingut d'aquests, ni s'hi pot derivar cap efecte jurídic vinculant, devent l'usuari contrastar la citada informació amb la dels diaris i butlletins oficials, si escau, o amb la de les dependències pertinents de l'Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l'Administració pública. En conseqüència, l'Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l'ús d'aquesta informació poguera ocasionar. L'Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en el present avís legal.