Centre de Dia Sor Martina Muñoz

El Centre de Dia de persones majors dependents Sor Martina Muñoz de Benigànim és un recurs municipal, de serveis socials especialitzats, situat en el municipi de Benigànim. L'empresa encarregada de la seua gestió és OHL Serveis Ingesan. El centre atén persones usuàries dels municipis de Benigànim, Quatretonda, Llutxent, Castelló de Rugat i la Pobla de Duc

És un servei d'atenció diürna, que atén les persones usuàries de dilluns a divendres en horari de 8.30 a 18.30 h, durant 247 dies repartits entre els 12 mesos de l'any.
La seua finalitat és l'atenció de persones majors dependents amb diferents patologies, ja siguen d'àmbit físic o cognitiu, que requereixen ajuda o supervisió per a la correcta consecució de les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

Serveis que s’ofereixen:

  • Acolliment

  • Restauració

  • Higiene personal

  • Atenció social

  • Animació sociocultural

  • Atenció mèdica

  • Atenció psicològica

  • Atenció d'infermeria

  • Activitats de rehabilitació, prevenció i promoció de la salut, podologia, perruqueria i transport adaptat.

Les persones usuàries són ateses des de tres vessants, la sanitària, la funcional i la psicosocial, a través d’una sèrie de programes, protocols i registres. Adaptats a les necessitats de cada persona.

El desenvolupament d’aquests programes requereix un ampli equip professional que consta de les figures professionals dels camps següents: medicina, infermeria, psicologia, treball social,fisioteràpia, auxiliars d’infermeria, animació sociocultural, recepcionista, manteniment, personal neteja, conducció de vehicles i manteniment: tots sota una única direcció del centre que exerceix la figura titulada en Treball Social

 

Des de l'1 de maig de 2019, el centre compta amb l'increment dels serveis professionals següents, respecte a la normativa vigent:

- Infermeria 45 hores setmanals

- Dues persones auxiliars d'infermeria més del que estableix la normativa

- Dos vehicles adaptats (furgonetes) perquè les persones usuàries facen el trajecte en el menor temps possible

- Servei de podologia (gratuït)

El Centre de Dia té la finalitat de conciliar el desenvolupament sanitari, funcional i psicosocial de les persones usuàries amb la integració sociolaboral dels seus familiars i cuidadors o cuidadores.

Compta amb 50 places públiques gratuïtes que són atorgades des de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del procediment del reconeixement de la situació de dependència, de persones majors que tinguen reconegut qualsevol grau de dependència i sol·liciten l'ingrés en el Centre.

També compta amb places privades, el preu és de 33 euros/dia sense transport i 38 euros/dia amb transport inclòs.

Per a la tramitació de plaça, ja siga pública o privada, poden informar-se tant en el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Benigànim com en les instal·lacions del mateix centre. També poden informar-se en els departaments de Serveis Socials dels ajuntaments de Quatretonda, Llutxent, Castelló de Rugat i la Pobla del Duc.

 

Juan Ramón Boluda Cuquerella
Director del Centre de Dia de PMD Sor Martina Muñoz de Benigànim