L’AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM UTILITZARÀ PROGRAMARI LLIURE I DISPOSITIUS MÒBILS PRODUÏTS D’UNA FORMA ÈTICA I SOSTENIBLE.

La Regidoria de Govern Obert, Participació, Transparència i Noves Tecnologies, ha aprovat una instrucció interna que preveu implantar progressivament l’ús de programari lliure i de codi obert a totes les instal·lacions municipals.

A més, es preveu prioritzar l’adquisició de dispositius (mòbils, tauletes, ordinadors) que siguen produïts d’una forma ètica i sostenible.

També es manifesta l’adhesió de l’Ajuntament als principis de la campanya «Public Money, Public Code» de la Free Software Foundation. Així doncs, qualsevol desenvolupament informàtic realitzat per l’Ajuntament o per empreses contractades pel mateix, prioritzarà el programari lliure i alliberarà públicament el seu codi.

El programari lliure o «free software», com per exemple els sistemes operatius basats en GNU/Linux o la suite ofimàtica «Libre Office», permeten a les administracions efectuar un important estalvi econòmic en adquisició de llicències, i al mateix temps, recolzar i difondre una alternativa comunitària que prioritza valors com la cooperació, la transparència, la privacitat, i la reutilització i millora de les aplicacions.

Vols saber més sobre el programari lliure? https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure

Consulta totes les mesures aprovades: http://www.beniganim.es/pagina/instruccio-12020-sobre-limpuls-del-programari-lliure-lajuntament-beniganim