La Diputació de València ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Benigànim de 1.029,87€, destinada a coadjuvar a la realització de campanyes de salut pública d'aquest any 2020.

La Diputació de València ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Benigànim de 1.029,87€, destinada a coadjuvar a la realització de campanyes de salut pública d'aquest any 2020, en concret per a desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals. 

L'Ajuntament ha contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tractaments.