El Consell de Ministres ha decretat l'estat d'alarma per a fer front a la pandèmia de la Covid-19.

🔸Aquesta setmana sol·licitarà al Congrés la seua extensió per un període de 6 mesos.

🔸Si la situació epidemiològica millora, podria alçar-se abans.

Aquestes són les principals mesures⤵️

➡️Les autoritats delegades seran els presidents i presidentes dels governs autonòmics.

L'òrgan de cooperació i cogobernanza serà el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut on estan representats el Ministeri de Sanitat i CC.AA.

➡️Es limita la llibertat de circulació de les persones des de les 23.00 hores fins a les 6.00 hores. Només es podrà circular per les causes justificades establides en la norma. La mesura és aplicable per a tota Espanya, excepte Canàries.

Les CC.AA. podran modular l'hora d'inici i finalització d'aquesta limitació, entre les 22 hores i 00.00 hores i entre les 5.00 i 7.00 hores.

➡️Les autonomies podran limitar també l'entrada i eixida dels seus territoris, en tot o en part. És a dir, podran confinar el territori complet de la seua comunitat o decidir el confinament d'un àmbit territorial inferior.

Aquesta restricció d'entrada i eixida de persones tindrà excepcions com l'assistència a centres sanitaris, centres educatius, compliment d'obligacions professionals o laborals, etc.

➡️D'igual forma, les comunitats autònomes decidiran limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un número màxim de 6⃣ persones, excepte en el cas de convivents.

‼️Les mesures adoptades dependran de la situació de cada territori.