AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMCUJU 2019

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
• Subvenció obtinguda: 34.414,80 €

• Nombre de contractes: 2

• Duració del contracte: Des del 22 d'octubre de 2019 al 21 d'octubre 2020

• Tipus de contracte: Contracte en practiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

• 2 Titulats universitaris en Ciències de l'Activitat Física i Esport.

• Objecte del contracte: estudi, programació i projecció de l'activitat esportiva municipal.

 

 

PROGRAMA EMCUJU- Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil 2018

- Subvenció rebuda: 35.064,60€

- Núm. de persones contractades: 2

- Període de contractació: del 18/07/2018 al 18/07/2019

- Projecte: Creació del departament de recursos humans i del gabinet de premsa municipal. 

 

PROGRAMA EMPUJU- Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

- Subvenció rebuda: 30.414,48 €

- Núm. de persones contractades: 2

- Període de contractació: del 02/07/2018 al 02/07/2019

- Projecte: Manteniment d'espais naturals en el terme de Benigànim 

 

 

 

Ajuda cofinançada pel Fons Socials Europeu. Unió Europea

 

- Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

- UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social