Consulta pública prèvia del Pla Especial de protecció de l'Església de Sant Miquel Arcàngel. Benigànim (València)

Els instruments de paisatge han d'incorporar un Pla de Participació Pública. Aquest document definirà les estratègies de participació, l'accés a la informació i esbrinarà quines són les preferències i valoracions que el públic fa del paisatge. En concret, cal conèixer l'opinió pública a sobre de les unitats i recursos paisatgístics, per assignar un valor paisatgístic (VP) a dites unitats i recursos.