PROCESSOS SELECTIUS

UN/A ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (PROMOCIÓ INTERNA)
DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, UNA PER A L’ÀREA ECONÒMICA I L’ALTRA PER A L’ÀREA JURÍDICA, PER A OCUPAR AMB CARÀCTER URGENT I TEMPORAL LLOCS VACANTS O SATISFER NECESSITATS PUNTUALS.
Publicades al BOP el 27 de març de 2019
Decret aprovació del llistat definitiu i convocatòria a primer exercici de TAG ÀREA ECONÒMICA (repetició d'exercici) I ÀREA JURÍDICA publicat el 31 de juliol de 2019
POLICIA LOCAL