PROCESSOS SELECTIUS

UN/A ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (PROMOCIÓ INTERNA)
DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, UNA PER A L’ÀREA ECONÒMICA I L’ALTRA PER A L’ÀREA JURÍDICA, PER A OCUPAR AMB CARÀCTER URGENT I TEMPORAL LLOCS VACANTS O SATISFER NECESSITATS PUNTUALS.
Publicades al BOP el 27 de març de 2019
Decret aprovació del llistat definitiu i convocatòria a primer exercici de TAG ÀREA ECONÒMICA (repetició d'exercici) I ÀREA JURÍDICA publicat el 31 de juliol de 2019
PERSONAL DE SERVEIS DE MANTENIMENT EXTERIOR
Data de publicació 28 de novembre de 2018
AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI
Data de publicació 28 de novembre
AGENT D'IGUALTAT
Data de publicació 28 de novembre
TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL PER AL CENTRE PRIVAT LA MILAGROSA
PERSONAL LABORAL DEL SERVEI DE NETEJA D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
ASSESSOR/A JURÍDIC/A
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA EN L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, LLOC DE TREBALL: ASSESSOR/A JURÍDIC/A, INTEGRAT/DA A L’EQUIP SOCIAL BASE. (Publicat el 24 de maig de 2018).
EDUCADOR/A SOCIAL
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D’EDUCADOR/A SOCIAL EN L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, LLOC DE TREBALL: EDUCADOR/A SOCIAL INTEGRAT A L’EQUIP SOCIAL BASE. (Publicat el 24 de maig de 2018).
CONSERGE D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS COM A CONSERGE D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
ADMINISTRATIU
BORSA DE TREBALL PER A NOMENAMENTS COM A PERSONAL INTERÍ ESCALA ADMINISTRATIU
POLICIA LOCAL