ANUNCI ORDENANÇA REGULADORA DELS LOCALS JUVENILS I D'OCI I ANUNCI ORDENANÇA REGULADORA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

Vista la providència d’alcaldia de data 2 de març de 2017 i en base a allò disposat a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  es dona publicitat a l’esborrany de l’ordenança reguladora dels locals juvenils i d'oci i a l'esborrany de l'ordenança reguladora de convivència ciutadana que es transcriu a continuació.

 

El termini per a consulta, opinions i aportacions a l’esborrany de la norma serà de15 dies hàbils a contar des de la inserció del mateix text a la pàgina web de l’Ajuntament de Benigànim.

 

Les aportacions hauran de fer-se a través del registre d'entrada de l'Ajuntament de Benigànim, o per la Bústia Ciutadana http://www.beniganim.es/es/content/buzon-ciudadano.

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31